Pohonné hmoty poprvé v tomto roce bez zjištění

Pohonné hmoty poprvé v tomto roce bez zjištění / Ilustrační foto: © GALLARD TRANSPORT s.r.o.

logo ČOI

 

 

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci dubnu 2017 kontrolu pohonných hmot u vybraných čerpacích stanic v ČR.

 

Zjistila, že z celkového počtu 214 odebraných vzorků vyhověly jakostním požadavkům všechny vzorky PHM.

Pohonné hmoty poprvé v tomto roce bez zjištění / Foto zdroj: ČOIČeská obchodní inspekce provedla v měsíci dubnu 2017 kontrolu a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85.

Kontrola byla prováděna formou odběrů vzorků na čerpacích stanicích pohonných hmot na území celé České republiky a následně byly provedeny laboratorní rozbory. Z celkového počtu 214 odebraných a kontrolovaných vzorků vyhověly stanoveným jakostním požadavkům všechny.

Oproti měsíci březnu bylo v měsíci dubnu zjištěno zlepšení u vzorků motorové nafty o 3,3% a u automobilových benzinů o 1,1%.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci dubnu oproti měsíci březnu, bylo zaznamenáno ČOI zlepšení o 2,0%.

ČOI - Odebrané vzorky PHM dle druhu - duben 2017 / Zdroj: ČOI

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období – duben 2017, byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 82 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky podle inspektorátů

ČOI - Výsledky podle inspektorátu / Zdroj: ČOI

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Příloha 1) Monitoring a sledování jakosti motorových paliv leden – duben 2017

Příloha 2) Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot únor 2017

/Tisková zpráva, Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/