Bridgestone zveřejnil Zprávu o trvalé udržitelnosti 2016

Bridgestone zveřejnil Zprávu o trvalé udržitelnosti 2016 / Foto zdroj: Bridgestone CR s.r.o.

logo BRIDGESTONE

 

 

 

Společnost Bridgestone Corporation (Bridgestone) zveřejnila Zprávu o trvalé udržitelnosti 2016 na následujícím odkazu: 

 

http://www.bridgestone.com/responsibilities/csr/report/download/index.html

Zpráva pojednává o rozsáhlých globálních aktivitách koncernu ‘Bridgestone’ v oblasti sociální odpovědnosti (CSR), v rámci programu „Our Way to Serve“ (Náš způsob služby), a přináší přehledy, základní informace o spuštění programu a popisy tří prioritních oblastí: mobilita, lidé a životní prostředí, jakož i zásady managementu. V reakci na změny na globálním trhu z hlediska trvalé udržitelnosti specifikuje koncern ‘Bridgestone’ zásadní sociální a ekologické problémy, které hodlá řešit, a popisuje některé z iniciativ, které podniká s cílem vyřešit uvedené problémy.

Koncern například formuluje střednědobé cíle pro rok 2020 v rámci ekologických prioritních oblastí a popisuje úspěchy, dosažené v roce 2016:

• snížení spotřeby vody na vyrobenou jednotku o 28,5 % (v porovnání s rokem 2005)
• zvýšení produktivity zdrojů o 31 % (v porovnání s rokem 2005)
• snížení emisí CO2 z provozních činností a následného používání produktů, vztaženo k čistým výnosům z prodeje, o 29 % (v porovnání s rokem 2005)
• snížení valivého odporu pneumatik o 13 % (v porovnání s rokem 2005)

Tato zpráva také představuje hodnoty, které koncern vytvořil v prioritních oblastech

„Přestože ‘Bridgestone’ vždy používal inovace k vývoji širokého sortimentu produktů a služeb, pro budoucnost hodláme vyvíjet a nabízet obchodní řešení, která přispějí k vyřešení sociálních problémů a zároveň budou splňovat očekávání zákazníků,“ poznamenává ve zprávě Masaaki Tsuya, předseda představenstva a jednatel společnosti ‘Bridgestone Corporation’. „Výsledkem jsou velmi kvalitní a vysoce inovativní přínosy pro naše zákazníky, pozitivní vliv na společnost a uznání od našich zákazníků, že je Bridgestone důvěryhodným poskytovatelem řešení.“

Koncern ‘Bridgestone’ bude aktivně řešit sociální problémy, pracovat na naplňování očekávání společnosti a přispívat k realizaci trvale udržitelného životního prostředí a společnosti. Aktivním dialogem s širokými vrstvami zainteresovaných stran se koncern snaží vytvářet společné hodnoty pro své zákazníky a společnost.

Webové stránky společnosti ‘Bridgestone’ zaměřené na oblast společenské odpovědnosti (CSR):
http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

Speciální webové stránky společnosti ‘Bridgestone’ věnované programu „Our Way to Serve“:
http://www.bridgestone.com/responsibilities/ourwaytoserve/index.html

Výroční zpráva ‘Bridgestone Group’ 2016:
http://www.bridgestone.com/corporate/library/annual_report/index.html

/Tisková zpráva, *Bridgestone CR, s.r.o., Praha 1, www.bridgestone.cz. AC&C Public Relations s.r.o. – Zorka Mašková: zorka.maskova@accpr.cz /