Ředitelství silnic a dálnic představuje konečné výsledky celostátního sčítání dopravy

Ředitelství silnic a dálnic představuje konečné výsledky celostátního sčítání dopravy / Ilustrační foto: © GALLARD TRANSPORT s.r.o.

logo ŘSD

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ukončilo projekt „Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016“.

 

Od dnešního dne je k dispozici webová aplikace, kde si uživatelé bez nutnosti přihlášení mohou vyhledat průměrné intenzity dopravy dvanácti kategorií vozidel a cyklistů na sledované síti komunikací v ČR.

Aplikaci naleznou zájemci zde: http://scitani2016.rsd.cz.

 

Závěry k vývoji průměrných intenzit dopravy:

Intenzita dopravy od roku 2010 stoupla v průměru o 13 % a to jak na dálnicích, tak na silniční síti. V roce 2016 nastala významná administrativní změna, na základě které většina rychlostních komunikací přešla do kategorie dálnic II. třídy. Na dálnicích I. třídy (do roku 2016 – dálnice) byl zaznamenán nárůst intenzity dopravy o 13 %, na dálnicích II. třídy byl nárůst o 7 % (porovnání s rychlostními silnicemi v roce 2010). Na silniční síti všech tříd byl nárůst intenzity dopravy shodně o 13 %.

Nárůst intenzity dopravy těžkých vozidel byl úměrný významu komunikací, nejvyšší byl na dálnicích I. třídy – o 21 % a nejnižší na silnicích III. třídy – o 5 %. V případě nárůstu intenzity dopravy osobních automobilů byl větší nárůst na silniční síti na všech třídách shodně o 14 %, na dálnicích I. třídy o 10 %.

Nejvyšší průměrné intenzity dopravy na dálnicích I. třídy byly vypočítány na D1 na výjezdu z Prahy, na Chodově – 99 300 voz/24h, na tahu D1 Praha, Chodov – Mirošovice byla průměrná intenzita dopravy 83 000 voz/24h.

Na D1 před sjezdem na D2 byla průměrná intenzita dopravy 69 700 voz/24h.

Na D1 kolem Brna (od Exitu 190 po Exit 201) byla průměrná intenzita dopravy 61 300 voz/24h.

Nad 50 000 voz/24h byla ještě průměrná intenzita dopravy na dálnicích I. třídy: D5 na výjezdu z Prahy (po Exit 10) – 57 100 voz/24h a na D2 (po Exit 3) – 50 900 voz/24h.

Nejvyšší intenzity dopravy na silniční síti byly v inravilánech velkých měst. Nejvyšší průměrná intenzita dopravy na silnicích I. třídy byla vypočítána na sil. I/43 na výjezdu z Brna od sil. II/640 – 53 200 voz/24h. Dále v Brně na sil. I/52 na výjezdu z Brna – 48 600 voz/24h a v Brně na sil. I/42 na výjezdu z Královopolského tunelu směrem na Žabovřesky – 47 800 voz/24h.

/Tisková zpráva, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA. Tiskové oddělení, Mgr. Jan Studecký, www.rsd.cz /