Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D48 Rybí – Rychaltice

Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

logo ŘSD

 

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve čtvrtek 29. června za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu dálnice D48 Rybí – Rychaltice.

 

Stavba dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice řeší rekonstrukci stávající silnice I/48, která je provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním. Ze silnice I. třídy se tak stane dálnice.
Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

„Potřeba přestavby silnice I/48 na dálnici je nezbytná z důvodu zvýšení bezpečnosti, komfortu jízdy a snížení času dojezdu. V současnosti se jedná o jeden z nejnebezpečnějších úseků silnic I. tříd, kde byla řada tragických nehod. Při přestavbě úseku bude mimo jiné doplněn střední dělící pruh, budou osazeny svodidla vyšší zádržné úrovně, dojde k úpravě povrchů a vodorovného dopravního značení. Ze silnice I/48 se tak stane plnohodnotný dálniční úsek“, okomentoval zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Jedná se o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno – Český Těšín – Krakov. Z hlediska dopravního bude mít dálnice D48 význam jako dálková komunikace mezinárodního významu ve vazbě na hraniční přechod Chotěbuz, dále jako dálková komunikace vnitrostátního charakteru a její význam bude rovněž na regionální úrovni. Realizace stavby umožní zlepšení propojení center a regionů prostřednictvím doplnění chybějícího úseku dálnice na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR.

Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

V rámci stavby dojde také ke sjednocení šířkového uspořádání v celém úseku od Bělotína až po Český Těšín, což lze z nadregionálního dopravního hlediska chápat jako homogenizaci mezinárodního tahu E 462, zajišťujícího severojižní propojení Polska s Moravou a Rakouskem.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti.

Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Data o stavbě

Hlavní trasa:

délka: 11 528 m
kategorie: R 25,5/120
plocha vozovek: 129 750 m2
počet stavebních objektů: 147

zhotovitel: Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice
cena: 2 069 023 tis. Kč (bez DPH)
termín výstavby: 6/17 – 12/20 (zprovoznění)

Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR Stavba úseku z Rybí do Rychaltic rozšíří dálnici D48 o dalších 11,5 kilometru / Foto zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

/Tisková zpráva, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA. Tiskové oddělení, Mgr. Jan Studecký, www.rsd.cz /