Obraty holdingu AsstrA-Associated Traffic AG se zvýšily o 39 %

Obraty holdingu ASSTRA-ASSOCIATED TRAFFIC AG se zvýšily o 39 % / Foto zdroj: AsstrA-Associated Traffic AG

logo ASSTRA

 

 

Obraty holdingu AsstrA vykázaly za první pololetí roku 2017 nárůst o 39 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, přičemž činily více než 105 mil. eur.

 

Počet realizovaných zakázek klientů činil 57,5 tis., což o 26 % převyšuje loňské ukazatele.

Nejpopulárnější zůstává přeprava automobilovou dopravou, v prvním pololetí bylo realizováno 45 tis. zakázek FTL (full truck load). Počet kontejnerových přeprav činil 4.404 TEU (twenty-foot equivalent unit), přeprava cisternami – 2.606, a počet vagónových přeprav v tomto období překročil 2.500. AsstrA uskutečnila také 1.616 leteckých přeprav a 850 přeprav nadměrných nákladů. Celková tonáž všech nákladů činila 2,3 mil. tun.

Od počátku roku se holding soustřeďoval na posílení své pozice na asijském trhu a pokračoval v aktivním rozvíjení služby ‘Kontejnerové vlaky z východní Asie do SNS a Evropy’.

Dalším úkolem, který si holding předsevzal, je zvýšení obratů v zemích Východu minimálně o 40 %

Obraty AsstrА na asijském trhu činily v roce 2016 8,5 mil. EUR a do konce roku 2017 se očekává dosažení obratů minimálně 12 mil. EUR. Otevření kanceláře AsstrА v Istanbulu v roce 2016 se přičinilo o posílení pozice firmy na asijském trhu. Srovnáme-li první pololetí roku 2016 se stejným obdobím roku 2017, lze zaznamenat následující ukazatele: objednávky přepravy po trasách s podílem Turecka vykázaly nárůst 1,8krát, počet klientů z Turecka vzrostl 2,2krát, jejich obraty 2,5krát. A počet zakázek jimi vytvořených vzrostl 2,7krát.

Kromě toho uzavřely AsstrA-Associated Traffic AG a Połączona Firma Transportowo-Logistyczna (sloučená přepravně-dopravní firma) smlouvu o provádění společných železničních přeprav na trase Čína-Evropa-Čína. Smlouva byla podepsána na dobu 5 let. Taková spolupráce umožní společně rozvíjet přepravní železniční služby mezi Čínou a Evropou přes Kazachstán, Rusko a Běloruskou republiku.

Holding se již více než 10 let zabývá přepravou kovů a kovových výrobků

Specializované oddělení ‘AsstrA Steel Logistics’ nabízí optimální řešení logistických úkolů v oblasti přepravy daného druhu nákladu, včetně plechu, ocelových cívek a kulatých ocelových tyčí, trubek, armovacích tyčí, ocelových pomosazených lanek. Za 6 měsíců 2017 provedli specialisté holdingu 4.126 přeprav kovů, jejichž celková váha činila více než 137 tis. tun. Služby v oblasti přepravy kovů představují 7 % celkového objemu.

Od června 2017 firma zahájila poskytování komplexních logistických služeb pro farmaceutickou oblast v rámci programu ‘AsstrA Pharma Logistics’. Holding poskytuje sužby v oblasti přepravy hotových výrobků a surovin pro danou oblast, přičemž přitom dodržuje tepelné podmínky, a také provádí služby celního odbavení, uchovávání ve specializovaných skladech, balení zboží a jeho distribuci koncovým odběratelům.

Holding s úspěchem realizuje zvolenou strategii, o čemž svědčí mnohá pozitivní hodnocení klientů ohledně kvality realizovaných zakázek, a také rostoucí ukazatele. „Jdeme směrem ke stanoveným cílům,” říká Dmitrij Lagun, předseda holdingu AsstrA-Associated Traffic AG. „Celý náš tým nepřetržitě pracuje na zdokonalování technologií a také rozvoji a zavádění nových produktů. Jsem vděčný zaměstnancům, kteří i přes usilovnou práci a složitou tržní situaci uskutečňují stanovené plány a úlohy, a také udržují krok se zaváděním změn a novinek. Ukazatele holdingu rostou díky sehrané spolupráci každého pracovníka a firmy jako celku.“

/zdroj: AsstrA Associated Traffic AG, kancelář ČR: Park II K Hajum 2606/2B, 155 00, Praha/