Společnost Raben míří na východ – vznik nové společnosti Raben East

Společnost Raben míří na východ - vznik nové společnosti Raben East / Foto zdroj: Raben Logistics Czech s.r.o.

logo Raben

 

Jako odpověď na rostoucí zájem o východní trhy se skupina Raben Group na začátku července rozhodla založit novou společnost Raben East sp. z o.o.

 

Nová firma poskytuje služby mezinárodní silniční přepravy, včetně pravidelných linek sběrné služby do zemí, jako jsou Rusko, Turecko nebo Kazachstán. Společnost bude nezávislým subjektem s přístupem k řešením, která jsou nabízena skupinou Raben Group v Evropě.

Současné trendy na logistických a průmyslových trzích poukazují na rostoucí zájem o východní oblasti. S rostoucími potřebami zákazníků ze západu neustále roste jejich zájem o nové trhy, které se nacházejí na východě. Podmínky v oblasti přepravy a logistiky na východ se však podstatně liší od těch evropských. Vyžadují mimo jiné mnohem větší flexibilitu, odlišné dovednosti a rozsáhlé odborné znalosti celních postupů a specifik daného trhu.

„Před více než deseti lety se členské státy Evropské unie potýkaly se stejnými problémy jako země na východě dnes. S postupem času však tyto profesní znalosti ztratily na důležitosti, protože v současné Evropské unii již není místo pro složité celní formality,“ říká generální ředitel společnosti Raben East Bartłomiej Łapiński. „Proto jsme se rozhodli vyhradit jednu organizační jednotku, která se zaměří na tyto trhy a zároveň bude získávat potřebné znalosti a zkušenosti. Tímto dojde k doplnění portfolia Raben Group v oblasti silniční přepravy.“

Sídlo společnosti Raben East je v Robakowu u Poznaně a její hlavní pobočky se nacházejí v Grodzisku a Gliwicích

Raben East doplňuje portfolio ‘Raben Group’ o služby mezinárodní silniční přepravy, včetně pravidelných linek sběrné služby do východních zemí. Do portfolia společnosti také patří celní služby a poradenství v oblasti přepravy v rámci východních trhů. Distribuce a konsolidace zásilek využívá síť sběrné služby skupiny Raben napříč celou Evropou. Společnost bude poskytovat služby mimo jiné do těchto zemí: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

„Díky zajištění pravidelných linek sběrné služby do východních zemí je společnost Raben East schopna efektivně uspokojovat potřeby dvou skupin zákazníků. Do první skupiny patří ti, kteří chtějí systematizovat své dodávky klientům na východě. Druhou skupinu tvoří zákazníci, kteří vyhledávají nové trhy a s obchodem v této oblasti teprve začínají,“ vysvětluje Bartłomiej Łapiński. „Věřím, že specializovaný tým odborníků se zaměřením na tyto oblasti může našim zákazníkům pomoci dosáhnout úspěchu na východě.“

Společnost ‘Raben East’ navázala vztahy s partnery na východních trzích s cílem naplňovat očekávání zákazníků. Jedná se o zkušené a profesionální partnery s hlubokou znalostí místních trhů, kteří v daném segmentu zaujímají dominantní postavení a zároveň splňují vysoké nároky na zákaznické oddělení, jako je tomu v Evropě.

 

Raben Group

Logistický poskytovatel, který nabízí řešení jak pro velké společnosti, tak pro malé a střední podniky, které využívají komplexní logistické služby od externího dodavatele. 85 let zkušeností a uznání, které jsme za tuto dobu působnosti na trhu získali, nám umožňují rozvíjet a udržovat dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, a to vše v souladu s naším heslem: „Váš partner v logistice.“ Raben Group nabízí komplexní logistické služby – smluvní logistiku, silniční přepravu (tuzemskou, mezinárodní a distribuci na Východ), logistiku čerstvých produktů, celovozovou a kombinovanou přepravu, leteckou a námořní přepravu. Skupina má pobočky ve 12 zemích Evropy, zaměstnává 10 000 zaměstnanců a disponuje cca 1 150 000 m2 skladových prostor. Svou činnost vykonává společensky odpovědným způsobem, se zaměřením na vzdělání, bezpečnost a ekologii. Pro více informací navštivte www.raben-group.com.

Raben Logistics Czech

Působí na trhu od roku 2008. Nabízí komplexní logistické služby na míru. Poskytuje smluvní logistiku, silniční přepravu, tuzemskou a zahraniční, celovozovou a kombinovanou přepravu, logistiku čerstvých produktů – Fresh Logistics, leteckou a námořní přepravu i lead řešení. Nedílnou součástí nabídky je široká škála přidané hodnoty (VAS) a komplexní celní služby. ‘Raben Logistics Czech’ disponuje 10 strategicky rozmístěnými skladovými areály (Žebrák, Kněževes, Jažlovice / Praha, Kralupy nad Vltavou, Brno, Olomouc, Teplice, Ostrava, Hradešín, Hradec Králové), zaměstnává přes 500 osob a nabízí více než 85 000 m2 moderních skladových prostor. Pro více informací prosím navštivte ceskarepublika.raben-group.com.

 

/Tisková zpráva, foto zdroj: Raben Logistics Czech s.r.o., Czech Republic, www.raben-group.com/