Amazon: náš partner nebo konkurent?

logo ASSTRA

 

 

Amazon, krátce po vyhlášení plánů týkajících se rozšíření své působnosti v oblasti internetového maloobchodu (nyní je Amazon jedním z největších světových potentátů v této oblasti), začal dynamicky investovat do dopravních prostředků, zaměstnávání manažerů logistiky, nákupu malých spedičních firem a aktivně nabízet logistické služby.

 

Dodavatelé spedičních a logistických služeb s upevněnou pozicí na trhu již od počátku začali analyzovat chování svého konkurenta. Je lepší postavit se čelem konkurenci a doufat v dobrou prosperitu, nebo změřit síly se soupeřem?

Odborníci mezinárodní spediční a logistické skupiny AsstrA-Associated Traffic AG důkladně analyzovali tento nový jev a učinili několik závěrů.

Maloobchodní internetoví prodejci hledají způsob, jak nahradit tradiční logistická řešení novými, levnějšími technologiemi. Bohužel jsou stále závislí na tradičních dodavatelích logistických služeb. Jak uvedl Business Insider na začátku roku 2017, firma Amazon využívá služeb 20 různých spedičních a logistických firem, přičemž dodává více než 600 milionů zásilek ročně.

Odborníci předpokládají, že expanze firmy Amazon v oblasti logistiky nemusí vést k vytlačení čelních dodavatelů spedičních služeb. Dodávky „poslední míle”, na které se firma Amazon soustředí nejvíc, tvoří stěží část oblasti působnosti tradičních dodavatelů logistických služeb. Logickou reakcí na kombinaci maloobchodu a logistiky, kterou nabízí firma Amazon, bude ignorování aktivit konkurenta a další provozování činnosti v její dosavadní formě. Je vhodné také zvážit partnerství s firmou Amazon u dálkových zásilek a současně ponechat Amazonu svobodu v poskytování samostatných logistických služeb „poslední míle“. Přičemž konkurenti Amazonu budou zajisté dál v každé situaci spoléhat na všeobecně praktikovaná logistická řešení.

„V oblasti logistiky se Amazon soustředí na dodávky „poslední míle“, neboť obchodní model firmy je založen na monitorování relací s koncovým zákazníkem. Doufáme, že Amazon rozšíří rozsah dodávek „poslední míle“ a současně tím bude jiným firmám svěřovat realizaci ostatních aspektů logistického řetězce dodávek. Podniky, jako AsstrA se soustředí na segment B2B a neplánují zahájení činnosti v oblasti logistiky B2C. V souvislosti s tím nepředpokládáme, že by velcí hráči na trhu v oblasti širokého, kapitálově náročného logistického prostoru přímo konkurovali s firmou Amazon. Spíš naopak, budou se snažit navázat oboustranně výhodné vztahy“, komentuje Chief Business Development Officer AsstrA, Viacheslav Tureiko.

Potenciální partnerství může být značně výhodnější než tvrdohlavé soupeření

Nicméně, každá spediční firma musí myslet globálně, dokonce ještě obšírněji. Monopolizace oboru může vést k negativním následkům pro mnoho hráčů, včetně zákazníků, kteří pravděpodobně pocítí nárůst cen.

Chtějí-li firmy dosáhnout větších zisků z dodávek „poslední míle“, musí svou práci zorganizovat tak, aby realizovaly kratší trasy a současně doručily více zásilek. Při doručování exkluzivního zboží, prodaného prostřednictvím maloobchodní sítě, není Amazon schopen dosáhnout tak vysoké úrovně efektivity, jako potenciální dodavatel zásilek, předávající zboží shromážděné od mnoha maloobchodních prodejců. Realizátoři částečné expedice zboží spojují zásilky pocházející od několika maloobchodních prodejců, přepravují je jedním dopravním prostředkem: nákladním automobilem, kontejnerem, vagónem, letadlem, přičemž při zpáteční cestě je prostor dopravního prostředku také využit.

„Jsme schopni se dostat do vedení jako partner Amazonu realizující klíčové úkoly logistiky zboží s vyloučením „poslední míle“. Spolupráce s jinými, globálními značkami a dodavateli zboží z různých zdrojů zvyšuje naši pružnost, umožňuje akumulaci velkého množství zboží a snížení nákladů na služby. Dodávka zboží z jednoho zdroje, realizovaná firmou Amazon, snižuje šance firmy na nahromadění úspor v prvních fázích dopravního řetězce. Amazon však omezuje výdaje tím, že svěřuje jiným firmám spediční služby ve fázích předcházejících „poslední míli“, komentuje Viacheslav Tureiko.

Jinou možností spolupráce je rozvoj infrastruktury a skladovacích služeb

Nyní Amazon nemá v této oblasti dostatečné možnosti, aby mohl splnit požadavky trhu.

Z druhé strany mohou mít někteří maloobchodní prodejci a dodavatelé logistických služeb opodstatněné důvody, aby firmě Amazon konkurovali. Pokud bude potentát maloobchodního trhu pokračovat v intenzivním rozvoji v oblasti přepravy, jiní maloobchodní prodejci mohou ukončit prodej prostřednictvím platforem Amazon, aby důvěrné údaje o prodeji nevybízely konkurenta ke snížení nákladů na dopravu v určitém místě a k nabízení nižších cen za stejné zboží, což může v dlouhodobém horizontu způsobit špatnou kondici trhu.

Přiměřená konkurence samozřejmě není ničím špatným

Stávající dodavatelé logistických služeb „poslední míle“ mohou využívat své zkušenosti, aby zvýšili kvalitu služeb, cenovou politiku a technologie rychlých dodávek. Ostatně, nejdůležitější je zákazník a takové aktivity zvyšují jeho spokojenost a loajalitu. Podniky, které odvážně reagují na aktivity Amazonu, jako první učiní nezbytné kroky na cestě rozvoje dynamického, konkurenčního a segmentovaného trhu.

„Není vyloučeno, že se Amazon může angažovat také do působnosti na trhu Third Party Logistics a objednávek dodávek pro jiné maloobchodní prodejce, ale bude to komplikované a rizikové. Konkurenti v oblasti e-businessu si za účelem poskytování logistických služeb firmu Amazon nejspíš nezvolí. Také aktuální lídři v oblasti dodávek „poslední míle“ neodevzdají svůj podíl na trhu bez boje. Zdá se, že pro Amazon by bylo rozumnější, aby se soustředil na původní byznys, ve kterém zůstává nejmocnější a nejsilnější firmou”, vysvětluje Viacheslav Tureiko.

Jak si všímají odborní AsstrA, zkouška sil Amazonu v oblasti logistiky může vést k technologické renesanci v největším logistickém sektoru. Tradiční logistické firmy, které účinně zavádějí inovace do svých organizačních a operačních struktur, by se neměly obávat ztráty svého podílu na trhu a klíčových zákazníků.

/aktualita – zdroj: AsstrA Associated Traffic AG, kancelář ČR: Park II K Hajum 2606/2B, 155 00, Praha/