Control Tower

Jak zdokonalit kontrolu nad přepravou za využití centra kontroly logistických operací Control Tower? / Foto zdroj: AsstrA Associated Traffic AG

logo ASSTRA

 

Jak zdokonalit kontrolu nad přepravou za využití centra kontroly logistických operací Control Tower?

 

Centrum kontroly logistických operací control tower, jako model řízení dopravního řetězce, založený na důvěře, je řešení v oblasti řízení přepravy a zdroj analytických informací pocházejících z vysoce strategického způsobu řízení byznysu. Mezinárodní spediční a logistický holding AsstrA -Associated Traffic AG zajišťuje svým B2B zákazníkům globální řešení, založená na control tower, a nabízí komplexní koordinaci mnoha logistických a spedičních dodavatelů a skladů, umístěnou v kontrolním centru logistických operací control tower.

Globální firmy mají obvykle vlastní, interní logistické manažery, kteří řídí železniční, leteckou, námořní i silniční dopravu, občas využijí metody outsourcingu a působí ve spolupráci s velkou většinou jiných dodavatelů logistických a přepravních služeb. Avšak v případech, kdy množství přepravy vyžaduje angažovanost většího počtu logistických manažerů, nebo také v situaci, kdy interní logističtí manažeři dané firmy nejsou dočasně přítomni v zaměstnání (dovolená, nemoc, služební cesta), je vlastnění jednoho subdodavatele, jež řídí všechny logistické aspekty, řešením, které umožňuje úsporu času a peněz.

Například, AsstrA – jako subdodavatel, který používá centrum kontroly logistických operací control tower

– zrealizovala v září projekt, který jí svěřil jeden z největších dodavatelů průmyslových chemikálií a umělých hmot s ohledem na dočasnou dovolenou specialisty z jeho firmy. Jelikož zákazník nyní spolupracuje s největšími globálními přepravními korporacemi, AsstrA považuje své vítězství v této soutěži za úspěch založený na důvěryhodnosti, důvěře a vysoké úrovni odpovědnosti. AsstrA již měla příležitost, aby předmětnému partnerovi dokázala, že má všechny tyto vlastnosti.

„Náš zákazník nám důvěřoval a rozhodl se pro využití řešení založeného na centru kontroly logistických operací control tower, neboť jsme již měli příležitost zajistit podle požadavků partnera vyspělá logistická řešení. Každý z kolektivu zákazníka byl spokojen s logistickými a spedičními řešeními, jež jsme jim nabídli. V roce 2016 jsme poprvé začali realizovat pro našeho zákazníka 1-2 přepravy plně naložených vozidel týdně, následně počet stoupl na 20 přeprav plně naložených vozidel a drobných zásilek týdně. V důsledku toho se naše spolupráce rozvíjela a díky tomu nám byla svěřena komplexní koordinace logistiky firmy partnera. Nyní realizujeme řadu spedičních úkolů ve spolupráci se všemi dodavateli logistických služeb našeho zákazníka. To je důkaz skutečné loajality a důvěry“, komentuje country manager pro region Španělska a koordinátor projektu Control Tower z AsstrA-Associated Traffic AG, Artur Antonin.

Hlavním požadavkem, kladeným před AsstrA, jako dodavatele řešení využívajících centrum kontroly logistických operací control tower, je získání kompletních informací od oddělení nákupu zákazníka, jež se týkají pohybu nákladu, objemu a času dodávky do různých výrobních závodů v Evropě. Je to také volba vhodného dodavatele, komplexní kontrola procesu přepravy až do posledního kilometru a splnění veškerých klíčových právních a technických požadavků, jež jsou podmínkou pro úspěšné dodání zásilky.

A. Antonin konstatuje, že obvykle se to týkalo velkoobjemové i drobné přepravy kopolymeru fluoridu

„Při snaze o splnění všech očekávání zákazníka AsstrA vytvořila speciální operační skupinu, jejímž jsem koordinátorem. Náš globální zákazník, pro kterého poskytujeme naše služby prostřednictvím control tower, věří lidem pracujícím v AsstrA a jejich kompetencím, zkušenostem a preciznosti. Je nutné konstatovat, že s dobře rozvinutým řetězcem dodávek se vždy snáz navazuje oboustranná spolupráce se zákazníkem, bez ohledu na jeho lokalizaci“, dodává A. Antonin.

Mezi evropskými státy je centrum kontroly logistických operací control tower moderním modelem centralizace spedičních aktivit. Umožňuje optimalizaci pracovní síly a dosažení značně lepší kvality a přesnosti v oblasti organizace, zatímco logistiku neřídí interní manažeři, ale celá skupina externích logistických manažerů

/aktualita – zdroj: AsstrA Associated Traffic AG, kancelář ČR: Park II K Hajum 2606/2B, 155 00, Praha/