Proč potřebujeme logistiku založenou na zpracování dat?

Proč potřebujeme logistiku založenou na zpracování dat? / Foto zdroj: AsstrA Associated Traffic AG

logo ASSTRA

 

 

Výsledky výzkumu ,,Annual Third-Party Logistic Study’’ pro rok 2017 prokázaly, že 71 % speditérů oceňuje analýzy dat v reálném čase, provedené jejich dodavateli Third Party Logistics (3PL), přičemž 61 % z nich oceňuje obchodní trasy na základě nákladů a úrovně služeb.

 

Speditéři usilují o hromadění kapitálu za využití odborných znalostí dodavatelů logistiky v oblasti angažovanosti klienta, strategického managementu a nových technologií. Logistika založená na zpracování dat směřuje k rychlejšímu uspokojení potřeb klienta a umožňuje intenzivní rozvoj na nových trzích.

 

Při zvyšujícím se počtu a viditelnosti dat je maximalizace výhod pro organizace a klienty ambiciózní výzvou

Všechny nejnovější technologie dodávek, v tom samohnací vozidla, drony a mobilní aplikace založené na datech z navigačních systémů, mobilizují logistické firmy k provádění dlouhodobých, strategických operačních inovací. Analytici mezinárodní spediční a logistické firmy AsstrA-Associated Traffic AG předpokládají, že Big Data a umělá inteligence budou stále častěji využívány pro uspokojení potřeb internetových maloobchodních prodejců.

Stávající mobilní období vyžaduje vyspělejší integraci mezi různými dodavateli služeb za účelem lepšího proniknutí ke koncovým zákazníkům. Například maloobchodní prodejci módních oděvů již nemyslí pouze na to, aby si klient mezi jinými značkami vybral právě jeho firmu. Nyní maloobchodní prodejci věnují pozornost také tomu, jak se zákazník dostane do jejich obchodu – může to být pomocí mobilní navigace v aplikaci při vyhledávání nejbližší prodejny.

Přemýšlejí také, jakým způsobem zákazník využije speciálně vytvořenou mobilní aplikaci internetového obchodu za účelem ověření dostupnosti velikostí. Analyzují také způsob, jakým se zákazník dostane do obchodu – městskou dopravou nebo možná s Uberem? Přemýšlejí také nad tím, proč přišlo tak hodně zákazníků: protože maloobchodní prodejce nabízí nejmodernější trička, která chce mít každá mladá dívka? Hledají také odpovědi na otázku, kolik kusů oblečení by mělo být dodáno z výrobního závodu do daného obchodu. Výše uvedený širší pohled na pochopení chování zákazníka je výzvou pro tradiční organizační struktury, které nyní fungují v oblasti dopravního řetězce.

Užší vztahy mezi dodavateli služeb snižují tržní riziko, které se může objevit v budoucnu

Logistické firmy by měly do nabízených služeb implementovat nové technologie, aby zdokonalily expedici, přemisťování nákladu a kvalitu monitorování nákladu, za současné minimalizace ztráty kvality. Účinná opatření finálně vedou k obohacení zkušenosti zákazníků, což nemohou lídři na trhu přehlédnout. Rychlejší, pozornější konkurenti čekají na příležitost, aby získali podíl na trhu díky implementaci inovativních technologických řešení.

,,Chceme-li získat zákazníky, musíme se učit rychleji a vidět dál než ostatní hráči na trhu. Takové firmy jako Amazon, UPS a FedEX, nebo dokonce Uber poskytující služby sdílení vozidel a Lyft, jako první narušily harmonii v oboru přepravy. Objevují se další změny, které s sebou nesou nutnost využití větších dopravních prostředků, jako jsou nákladní vozidla, lodě a letadla. Za předpokladu, že každý má alespoň jedno přenosné zařízení, budou zákazníci očekávat, že obdrží potřebnou informaci rychleji, služby zas budou uzpůsobeny jejich potřebám na základě informací shromážděných na základě jejich chování v on-line prostředí’’, komentuje EU Regional Director AsstrA, Andrzei Iwanow-Kolakowski.

Zákazníci očekávají služby uzpůsobené jejich osobním potřebám, hodnotné a bezpečné

Může se to týkat také kombinované přepravy a dodávky „od dveří ke dveřím“. Předpokládáme, že logistika budoucnosti bude úzce propojena s průmyslovou výrobou. Logistické firmy budou nabízet vysoce personalizované výrobní služby prostřednictvím distribučních center. Real-time Big Data a umělá inteligence způsobí mnoho změn. Systémy výpočtového cloudu způsobují, že shromáždění obrovského množství informací je levnější, přičemž tato řešení, založená na zpracování dat, začala již před nějakou dobou ovlivňovat cenové strategie logistického trhu. V dnešní době již nejsou pocity a intuice tak prospěšné. Objektivní a strategický přístup k logistickému managementu nikdy nebyl tak důležitý, jako nyní.

/aktualita – zdroj: AsstrA Associated Traffic AG, kancelář ČR: Park II K Hajum 2606/2B, 155 00, Praha/