Oplatí se tankování na vlastní vnitropodnikové čerpací stanici?

Tankování na vlastní čerpací stanici (© 2016 GALLARD TRANSPORT s.r.o.)

 

Spousta dopravců řeší problém tankování. Ceny pohonných hmot se liší a variant, jak zajistit tankování vozidel je více. Zkusíme proto nahlédnout na to, jaké varianty existují a z čeho lze vybírat.

 

Pro začátek jsme zjistili ceny pohonných hmot.

Aktuálně od 3. 8. 2016 lze natankovat za tyto ceny (ceny uvedeny bez DPH):
  • Průměrná cena u čerpacích stanic 22,72 Kč/l
  • Aktuální cena na čerpací stanici ONO 20,57 Kč/l
  • Aktuální cena palivové karty EUROWAG 21,40 Kč/l
  • Aktuální cena palivové karty SHELL 21,20 Kč/l
  • Aktuální cena – velkoobchod s dopravou na místo 20,02 Kč/l

Velkoobchodní cena na vlastní čerpací stanici stále vychází nejlépe. Je však nutné počítat s pořízením vlastní čerpací stanice a s jejím provozem. Při vhodně zvolené nádrži a době návratnosti 3 let činí první 3 roky náklady na pořízení a údržbu cca. 0,30 Kč/litr. V dalším období se cena provozu čerpací stanice pohybuje na úrovni 0,05 Kč/litr.

Na druhou stranu máte zajištěnu kontrolu, jaké pohonné hmoty a kolik natankoval řidič do vozidla. Eliminujete přejezdy na čerpací stanice, které mají výhodnou cenu, nebo které akceptují vaši palivovou kartu.

Je potřeba si uvědomit, že kamion s měsíčním nájezdem 10.000 kilometrů spotřebuje cca. 3000 litrů nafty měsíčně. To je celá cisterna nafty za rok. V takovém množství i úspora 0,50 Kč na litr dokáže vytvořit výraznou úsporu.

Proto se jako nejlepší kombinace pro tankování vozidel jeví vlastní nádrž vhodného objemu ve spojení s fleetovou tankovací kartou, která umožní tankování nafty v zahraničí pro návrat vozidla zpět na firmu. Tato kombinace navíc umožňuje i platbu mýta a řešení DPH ze zahraničí pomocí smlouvy s poskytovatelem fleetové karty.