Výsledky práce pobočky AsstrA Heavy Lift

Výsledky práce pobočky AsstrA Heavy Lift / Foto zdroj: AsstrA Associated Traffic AG

logo ASSTRA

 

 

Mezinárodní přepravní a logistický holding AsstrA-Associated Traffic AG rekapituloval předběžné výsledky projektů týkajících se přepravy nadrozměrných nákladů.

 

Obrat AsstrA Heavy Lift za období 9 měsíců tohoto roku činil přibližně 7 mln euro. Pobočka realizovala v tomto období téměř 100 projektů. Hmotnost všech převážených nákladů představuje 120 tis. tun. Rekordní hmotnost partie zboží, jakou najednou „zvedli“ specialisté kanceláře AsstrA v Petrohradu, se rovnala 185 tunám.

Největší z realizovaných dopravních projektů představovala dodávka betonových prvků z Polska a Litvy do Běloruska, v rámci které bylo realizováno kolem 1000 převozů. Nejdůležitějším intermodálním projektem realizovaným touto firmou je bezpochybně přeprava výrobní linky pro továrnu ze Španělska do Bulharska. Zakázka zahrnovala přibližně 300 převozů.

Holding se již více než 10 let zabývá dopravou nadrozměrných nákladů. Pobočka AsstrA Heavy Lift poskytuje kompletní rozsah logistických a přepravních služeb, nezbytných pro realizaci mezinárodní železniční a silniční přepravy nadrozměrných nákladů.

„Každý takovýto projekt zahrnuje předběžné inspekční práce, vypracování schématu dodávky, získání povolení a objednání vozidel. Přeprava se může skládat z několika etap. 80 % času zabere koordinace procesu, 10 % – bezprostřední doprava s využitím nákladní přepravy a zbývajících 10 % – finanční transakce, – říká vedoucí pobočky AsstrA Heavy Lift, Przemysław Boroński. – Pro přepravu nadrozměrných nákladů je charakteristický komplikovaný proces realizace. Některé projekty vyžadují demontáž dopravního značení a oplocení na trase. Ve většině případů je také zakázáno použití speciálních jeřábů pro nakládku a vykládku. Je velmi důležité, aby všechny záležitosti tohoto typu byly vyřešeny předem”.

Přeprava nadrozměrných nákladů k dnešnímu dni generuje 3 % celkového obratu firmy. Do konce roku 2018 plánuje AsstrA zvednout daný ukazatel na 5 %. Holding se dále snaží o mnohem aktivnější podíl na realizaci velkých projektů, v rámci kterých může na sebe převzít odpovědnost za proces překládky zboží a za intermodální dopravu s dodáním „od dveří ke dveřím”.

„Projekty přepravy nadrozměrných nákladů zvyšují prestiž holdingu i přispívají i k rozvoji jiných oblastí působení firmy. V případě, kdy náklad tvoří prvky výrobního procesu, jsme v budoucnu schopni generovat 100 až 1000 nových zásilek – vysvětluje Przemysław Boroński. – V roce 2016 jsme realizovali kolem 100 převozů nadrozměrných nákladů určených pro výrobu dřevotřískových desek. Po roce, když již došlo k otevření továrny, jsme začali dodávat prvky hotových výrobků”.

/zdroj: AsstrA Associated Traffic AG, kancelář ČR: Park II K Hajum 2606/2B, 155 00, Praha/