Skupina GEFCO získala zakázku v hodnotě 8 miliard Euro na optimalizaci globálního dodavatelského řetězce skupiny PSA.

logo PSA

 

 

Skupiny PSA a GEFCO podepsaly novou exkluzivní smlouvu v hodnotě 8 miliard Euro, na základě které bude skupina GEFCO řídit a optimalizovat kompletní globální dodavatelský řetězec výrobce automobilů PSA.

 

Tato smlouva potvrzuje, že skupina GEFCO je hlavním dodavatelem skupiny PSA pro Evropu. Ve světě zastává pozici dvojky. Tato smlouva nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2017 a bude platná po dobu pěti let.

Smlouva vznikla v souladu s cíli skupiny pro ziskový růst stanovenými v rámci strategického plánu „Push to Pass“. Díky ní bude skupina PSA schopna dále zlepšovat svoji provozní výkonnost. Tento kontrakt je současně dalším dokladem důvěry, které se těší týmy skupiny GEFCO, a spolehlivosti služeb, které tato skupina poskytuje.

Globálně integrovaná logistická a přepravní řešení

Na základě uvedené smlouvy skupina GEFCO navrhne a implementuje globální logistická a přepravní řešení pro tři značky náležející do skupiny PSA: Peugeot, Citroën a DS. Bude řídit a optimalizovat celý dodavatelský řetězec, od zajišťování komponent pro výrobní a montážní závody po distribuci hotových vozidel. Kromě těchto logistických služeb spojených se vstupními a výstupními toky bude skupina GEFCO odpovídat za distribuci náhradních dílů.

Toto strategické partnerství je potvrzením odborné úrovně skupiny GEFCO v oblasti návrhu a optimalizace komplexních dodavatelských řetězců. Jako poskytovatel 4PL1 logistických modelů bude skupina GEFCO představovat výhradního partnera skupiny PSA, co se týká implementace optimalizovaných multimodálních procesů, které kombinují železniční, silniční, námořní, leteckou a vnitrostátní lodní přepravu za účelem vytváření kompletních řešení. Bude rovněž odpovídat za koordinaci dodavatelů podílejících se na dodavatelském řetězci vybraných na základě výběrových řízení. Jádrem integrované role skupiny GEFCO bude uplatňování jejích pokročilých logistických dovedností v kombinaci s vysoce výkonnými systémy správy informačních technologií a dat s cílem poskytování možnosti sledování procesů v reálném čase a zajištění bezproblémové interakce dodavatelských, skladovacích a distribučních řetězců.

Tato smlouva bude zahrnovat všechny země (tj. přibližně 50 zemí), ve kterých skupina PSA momentálně působí, ať v oblasti výroby, nebo distribuce. Implementace smlouvy zvýší kupní sílu a možnosti sdílení ve skupině GEFCO ve prospěch všech jejích zákazníků.

Strategické partnerství pro obě strany

„Tato smlouva bude silným stimulem pro zlepšení provozní výkonnosti skupiny PSA. Máme maximální důvěru ve schopnost skupiny GEFCO být naším partnerem v procesu naší náročné transformace, využívání nových obchodních příležitostí a rozvoje v mezinárodním měřítku,“ Yannick Bézard, výkonný viceprezident skupiny pro nákup.

Skupina PSA se skupinou GEFCO jako logistickým specialistou spolupracuje také na rozvoji řešení dodavatelského řetězce. A také výroby pro budoucí projekty, které mají být realizovány ve spolupráci s externími partnery nebo samostatně.

„Skupina GEFCO si váží toho, že si ji skupina PSA vybrala jako důvěryhodného strategického partnera. Všechny týmy skupiny GEFCO se aktivně podílejí na plnění potřeb našich zákazníků týkajících se efektivity,“ řekl Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO. „Naše týmy dennodenně demonstrují svoji schopnost podporovat naše zákazníky v růstu na mezinárodní úrovni a současně jim pomáhat vyrovnat se s výzvami spojenými s dlouhodobým růstem a ziskovostí.“

 

Skupina PSA

Skupina PSA, za kterou stojí tři světově proslulé značky Peugeot, Citroën a DS, prodala po celém světě v roce 2015 celkem 3 miliony vozů. Jako druhý největší výrobce automobilů v Evropě dosáhla skupina v roce 2015 obratu 54 miliardy eur. Skupina PSA Peugeot Citroën je evropským lídrem z hlediska emisí CO2, průměrné emise CO2 v roce 2015 činily 104,4 g/km. Je dnes rovněž lídrem z hlediska vozů s mobilním připojením, neboť se pyšní flotilou 1,8 milionů těchto vozů po celém světě. Její aktivity zahrnují i financování (Banque PSA Finance) a výrobu automobilového příslušenství (Faurecia).
Více informací naleznete na groupe-psa.com/en.

 

Informace o skupině GEFCO

Skupina GEFCO nabízí návrhy a implementaci logistických schémat ve spolupráci s výrobci jako zdroj přidané hodnoty posilující jejich konkurenceschopnost. Výkonnost, kterou skupina GEFCO poskytuje svým zákazníkům, je založena na odborných znalostech získaných během více než 65 let existence skupiny. A to především v oblasti automobilového průmyslu, jednoho z nejkomplexnějších a nejnáročnějších sektorů. Vzhledem ke svému působení ve 150 zemích představuje skupina GEFCO jednu z 10 předních evropských skupin v daném oboru. V roce 2015 dosáhla skupina celkového obratu 4,2 miliardy eur a zaměstnává okolo 12 000 pracovníků. Se svými více než 300 obchodními jednotkami po celém světě skupina GEFCO rozvíjí své aktivity v jihovýchodní Asii, střední a východní Evropě, na Balkáně, ve východní Asii a Jižní Americe.
Webové stránky: www.gefco.net; Twitter: @GEFCO_Group

/Tisková zpráva, 4.11.2016, PSA Groupe, Public Relations, Peugeot: Radka Matthey, Citroën: Lenka Martinová, P Automobil Import s.r.o./