Jízda v konvojích sníží spotřebu paliva i emisí oxidu uhličitého

scania

 


EUROPEAN TRUCK PLATOONING CHALLENGE, JE INICIATIVA, KTERÁ JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ UKÁZALA POTENCIÁL TOHOTO KONCEPTU. ANGLICKÝ VÝRAZ PLATOONING JE VŠEOBECNĚ UŽÍVANÝ TERMÍN PRO KOORDINOVANOU JÍZDU NÁKLADNÍCH VOZIDEL V KONVOJÍCH S MINIMÁLNÍMI ROZESTUPY, A PRÁVĚ PROJEKT EUROPEAN TRUCK PLATOONING CHALLENGE DEMONSTROVAL NA MEZINÁRODNÍM KONVOJI TĚŽKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL VÝHODY JÍZDY V KONVOJÍCH. NENÍ TO ANI SLOŽITÉ, ANI NÁKLADNÉ, PLATOONING V PRAXI MŮŽE VÝZNAMNĚ PŘISPĚT KE SNÍŽENÍ EMISÍ OXIDU UHLIČITÉHO.

Dokonce i při jízdě v dnešní době povolené vzdálenosti asi 25 metrů, za použití standardní kamery a radarového zařízení nákladních vozidel, může mít platooning značný vliv na spotřebu paliva a tím i emise oxidu uhličitého. Vozidlo jedoucí rychlostí 80 km/h v závěsu za dalšími dvěma vozidly totiž překonává až o 40 procent nižší odpor vzduchu. Překvapivě i vedoucí vozidlo využívá platooningu, a to díky snížení nežádoucích aerodynamických účinků, čehož je dosaženo krátkými odstupy mezi vozidly.

Platooning obvykle snižuje spotřebu paliva minimálně o 4 procenta pro druhý kamion a o více než 6 procent pro třetí vůz v pořadí. Tento fakt je úžasný už proto, že u obvyklých evropských přeprav tvoří náklady na palivo více než jednu třetinu provozních nákladů. Díky platooningu tak lze dosáhnout významného zlevnění přepravy.

V rámci projektu European Truck Platooning Challenge využívá Scania inteligentního spojení vozidlo-vozidlo, díky tomu se vzdálenost snížila na pouhých 10 metrů, a to přináší ještě významnější úspory paliva. „U typického těžkého nákladního vozidla je na rovné silnici až polovina spotřebovaného paliva vynaložena na překonání aerodynamického odporu a je tedy jasné, že platooning má potenciál. Kromě jasných výhod v oblasti životního prostředí může poskytnout i značné ekonomické přínosy pro jednotlivé dopravní společnosti,“ říká Assad Alam, Senior Engineer oddělení Controls Driver asistence společnosti Scania.

Konvoj vozidel Scania v rámci European Truck Platooning Challenge 2016 dorazil do Belgie, kde se představil na závodním okruhu Zolder ležícím necelých 60 kilometrů od Bruselu. Ústředí společnosti Scania v Södertälje vyslalo v úterý tři bezdrátově propojené soupravy s tahači Scania, které cestovaly ze Švédska přes Dánsko a Německo až do Belgie.

Největší zájem jsme zaznamenali v Dánsku, kde byla spousta lidí na nadjezdech, odkud sledovali naši cestu přes jejich zemi,“ říká řidička Camilla Holmqvist. Od roku 2010 má jako řidička u Scania Transport Laboratory rozsáhlé zkušenosti z jízdy v konvojích. Scania Transport Laboratory pravidelně cestuje v konvojích mezi výrobními závody na trase ve Švédsku a Nizozemsku. Nicméně, s cílem zajistit bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, se tyto konvoje synchronizují pouze pomocí běžné kamery a radaru ve vozidle.

Pro European Truck Platooning Challenge dostala nákladní vozidla zvláštní povolení k nasazení bezdrátové komunikace, čímž byla snížena vzdálenost na polovinu, tedy na 0,5 sekundy mezi vozidly. Čím kratší je vzdálenost, tím větší je úspora paliva. „Když první kamion v konvoji brzdí, další vozy také brzdí. Celý konvoj jede ve vzdálenosti pouhých deset metrů od sebe. Během prvních pár kilometrů jsme měli určité obavy, ale systémy pracovaly přesně podle plánu a byla jsem schopna se plně uvolnit,“ dodala Camilla Holmqvist.

Scania na celou akci pozvala novináře, aby zažili platooning na vlastní kůži. Několik reportérů využilo této příležitosti a žurnalista ze švédského odborného časopisu Åkeri & Entrepenad okamžitě zveřejnil video na Facebooku s přidáním poznámky: „Jeli jsme opravdu velmi těsně za sebou, ale systém fungoval bezpečně a bezstarostně.“

European Truck Platooning Challenge končí 6. dubna v Rotterdamu za účasti významných hostů – od členů nizozemské vlády a Evropské komise až po Evropské sdružení výrobců automobilů. Všichni zúčastnění se budou zabývat nadcházející legislativní změnou, která je potřebná k uvedení platooningu na evropské dálnice. Camilla Holmqvist je přesvědčena, že platooning získá podporu. „Rozhodně, toto je budoucnost našeho odvětví a je vzrušující se podílet na prvních fázích tohoto vývoje.“

 

/Tisková zpráva 28.4.2016, zadavatel: Scania Czech Republic s.r.o. je dceřinou společností švédské firmy Scania CV AB, jednoho z vedoucích světových výrobců nákladních vozidel, autobusů, průmyslových a lodních motorů.  V současnosti reprezentují tuto značku 3 vlastní a 2 nezávislí dealeři spolu s 18 autorizovanými servisy./