Volkswagen představuje strategii pro příští desetiletí TRANSFORM 2025+

Volkswagen představuje strategii pro příští desetiletí TRANSFORM 2025+

logo Volkswagen

 

 

  • Šéf značky Diess: Chceme vytvořit nový Volkswagen
  • Důsledná restrukturalizace a nové postavení na trhu
  • Návrat k trvale udržitelnému růstu, do roku 2025 zvýšení provozní ziskovosti na šest procent
  • Miliardové investice: Volkswagen se stane do roku 2025 lídrem na trhu elektrické mobility a digitalizace
  • Plány návratu k ziskovosti pro regiony

 

Volkswagen zaujímá zcela nové postavení. Za tím účelem přijalo představenstvo značky strategii „TRANSFORM 2025+“, která stanovuje směr vývoje pro příští desetiletí a ještě vzdálenější budoucnost.

 

Nová strategie se zaměřuje na více vyhraněné postavení značky Volkswagen na trzích v jednotlivých regionech a segmentech. K tomu má přispět také výrazné zvýšení efektivity a produktivity. Značka bude zároveň investovat vysoké částky v oblastech elektrické mobility a konektivity. Základem cesty značky Volkswagen do budoucnosti jsou nadšení zákazníci, zajištěná ziskovost, trvale udržitelná mobilita a nová týmová kultura. Novým mottem společnosti s mezinárodní platností je „Volkswagen: Moving People Forward“.

Volkswagen představuje strategii pro příští desetiletí TRANSFORM 2025+Předseda představenstva značky Dr. Herbert Diess k tomu ve Wolfsburgu uvedl: „Naše ambice jsou vysoké, naše strategie je velmi ambiciózní. Chceme využít obratu a s odhodláním dovést značku Volkswagen na vrchol nového automobilového průmyslu. Volkswagen se v nadcházejících letech od základu změní, jen velmi málo věcí zůstane při starém. Nová strategie je konec konců velkým transformačním programem.“

Reorganizace ve třech fázích

Nové směřování značky bude realizováno ve třech krocích. V první fázi půjde do roku 2020 o restrukturalizaci hlavní oblasti podnikání a zásadní reorganizaci v rámci celého dodavatelského řetězce. Zároveň si společnost vybuduje nové kompetence. V druhé fázi, tedy do roku 2025, bude Volkswagen usilovat o vrcholné postavení v oblasti elektrické mobility na základě znovu získané síly jako vedoucí a ziskový velkosériový výrobce. Cílem strategie v této fázi bude rozšiřovat možnosti a zdroje výnosů, například poskytováním nových služeb v oblasti mobility. Volkswagen se bude jako vedoucí značka zásadním způsobem podílet také na velké transformaci automobilového průmyslu, s níž se počítá po roce 2025. Cílem je zaujmout do roku 2030 vedoucí roli v novém automobilovém světě.

Cíl: „Nejlepší z velkosériových značek“ na celém světě

Klíčovým prvkem strategie je postavení značky v horní části segmentu velkosériově vyráběných vozů, v blízkosti prémiových konkurentů. Volkswagen dosud realizoval ambici být „nejlepší z velkosériových značek“ pouze v Evropě a v Číně. Na celém světě má být dosaženo tohoto postavení na trhu mimo jiné novým směřováním produktové strategie, jejíž první fází je ofenziva v segmentu SUV. Ve druhé vlně bude následovat plánovaná elektrifikace. Další součástí strategie je celosvětově jednotné vedení značky s novým konceptem designu.

Ofenziva v oblasti elektrické mobility

Elektrická mobilita bude tvořit jádro značky Volkswagen. „V roce 2020 zahájíme naši velkou ofenzivu v oblasti elektromobilů. Jako velkosériový výrobce chceme zásadním způsobem přispět k průlomu elektricky poháněných vozidel na trhu. Nezaměříme se na okrajové produkty, ale přímo na střed automobilového trhu. Do roku 2025 chceme prodávat jeden milion elektromobilů ročně a být vedoucí značkou na světovém trhu s elektrickou mobilitou. Naše budoucí elektromobily budou novou obchodní značkou Volkswagenu,“ říká předseda představenstva značky Volkswagen.

Elektrická ofenziva bude financována mimo jiné eliminací nabídky konvenčních modelů a variant s nízkým objemem výroby a ziskovostí. V této oblasti budou uvolněny investiční prostředky ve výši více než 2,5 miliardy eur.

Vedoucí role v oblasti digitálního síťového propojení

Volkswagen vyvine vlastní digitální platformu, aby mohl být ještě blíž ke svým zákazníkům. Nabídkou rozmanitých služeb navíc využije nové potenciální možnosti pro zvyšování výnosů. Volkswagen počítá s tím, že do roku 2025 bude mít na celém světě 80 milionů aktivních uživatelů. Vlastní digitální platforma značky Volkswagen bude největší svého druhu v automobilovém průmyslu. Volkswagen očekává, že do roku 2025 dosáhnou roční výnosy ze služeb v oblasti síťově propojeného automobilu částky jedné miliardy eur, z níž získá významný příspěvek k celkovému hospodářskému výsledku.

Plány návratu k ziskovosti pro regiony

Volkswagen, který je v Severní Americe dosud jen okrajovou značkou, se v tomto regionu hodlá stát důležitým a ziskovým výrobcem s velkým objemem prodeje. Diess k tomu říká: „Naše působení v USA výrazně posílíme. Zaměříme se na tamní klíčové segmenty, tedy velká SUV a sedany. V nich výrazně rozšíříme naši nabídku. Ve druhé vlně pak v Severní Americe uvedeme také naše nové elektromobily. V nadcházejících letech budeme investovat vysoké částky do elektrické infrastruktury.“ V roce 2021 bude zahájena lokální výroba vozidel na platformě MEB.

V Číně má být upevněno již dosažené postavení „nejlepší z velkosériových značek“ ofenzivou v segmentech SUV a rychlým uvedením elektromobilů. Volkswagen se navíc v Číně zaměří na to, aby ziskově využil potenciálu rychle rostoucího segmentu nejlevnějších vozů. Vývoj příslušných modelů byl již zahájen. Volkswagen chce vstoupit do segmentu nejlevnějších vozů také na dalších velkých trzích, mezi něž patří Indie, Jižní Amerika nebo Rusko.

Změna podnikové struktury a organizace

Strategickou ofenzivu podpoří rozsáhlá organizační reforma. Nová orientace zrychlí reakce na změny, zaměří se na rozvíjení podnikatelského ducha, zavede kulturu otevřené diskuze, ploché hierarchie a flexibilnější pracovní metody. Změny budou realizovány v duchu nového podnikového motta a s konkrétními cíly v oblastech ziskovosti, trvalé udržitelnosti a atraktivity pro zaměstnance. Součástí změn bude také zavedení nového modelu vedení a široká kampaň na podporu integrity.

Ziskový růst založený na zvyšování výnosů a snižování nákladů

Představenstvo značky si od důsledné realizace programu „TRANSFORM 2025+“ slibuje výrazné zvýšení výnosů v nadcházejících deseti letech. Zároveň se výrazně zvýší ziskovost značky. Provozní ziskovost se má zdvojnásobit ze dvou procent v roce 2015 na čtyři procenta do roku 2020. Do roku 2025 má vzrůst až na šest procent. Po roce 2025 bude usilováno o další zvyšování nad tuto hranici.

Zásadním krokem k zajištěné ziskovosti je budoucí pakt, představený 18. listopadu, který má do roku 2020 pozitivně ovlivňovat výši hospodářského výsledku částkou 3,7 miliardy eur ročně. Z toho připadá 3,0 miliardy eur na německé výrobní závody.

Značka Volkswagen zachová své investice v nadcházejících letech na stabilní výši 4,5 miliardy eur. Společně s vylepšenou provozní ziskovostí to ve střednědobém horizontu povede k výrazně pozitivnímu čistému cash flow.

 

 

/Tisková zpráva, 23.11.2016, Porsche Česká republika s.r.o., David Valenta, Telefon: +420 / 251 033 806, E-Mail: david.valenta@porsche.co.cz, www.volkswagen.cz, www.facebook.com/VolkswagenCR, www.volkswagen-media-services.com/