TOTAL FINDER – nejen monitoring vozidel

logo LEVEL

Náchodská firma LEVEL již více jak 20 let vyvíjí, vyrábí a dodává do celého světa zařízení a software pro sledování, monitorování a zabezpečení pohyblivých a stacionárních objektů založené na využití GPS a GSM technologií. V současné době je prostřednictvím systémů od společnosti LEVEL takto postaráno o cca 15 tisíc objektů.

Firma LEVEL poskytuje své služby v České republice jak firemním zákazníkům, spotřebitelům, buď přímo, nebo prostřednictvím prodejců. Společnost je také velmi úspěšná v exportu svých výrobků a služeb. Dodávky koncovým zákazníkům zajišťuje přes síť smluvních partnerů LEVEL Systems ve 30 zemích světa. Se zakladatelem a majitelem společnosti, Michalem Faltou, jsme si povídali o jejich unikátní novince nesoucí název TOTAL FINDER.

 

Před více než dvaceti lety jste založil společnost, která patří mezi přední světové dodavatele technologií pro, zjednodušeně řečeno, GPS monitorování a sledování. Jak se vám daří v silné konkurenci uspět?

Naší velkou výhodou je obrovské know-how, kterým disponujeme a které vkládáme do vlastního vývoje. Jsme tak vždy o krůček před naší konkurencí. Informace od zákazníků o jejich potřebách a přáních přenášíme do vývoje a reagujeme na ně vlastnostmi a parametry našich produktů, ať jsou to GPS monitorovací jednotky nebo softwarový dohledový systém POSITREX. Obojí dodáváme do celého světa. Většina majitelů nebo manažerů výrobně-obchodních firem mi určitě potvrdí, že vlastní vývoj je v současné době velká konkurenční výhoda, ne-li přímo podmínka pro dlouhodobý úspěch na trhu.

Vaši vývojáři se v uplynulých čtyřech letech věnovali vývoji nového zařízení, které, jak jste předeslal, má
velmi výjimečné parametry a s tím související užitnou hodnotu. O co se přesně jedná?

Velmi intenzivně jsme se zabývali analýzou potřeb trhu z oblasti silniční, železniční a lodní dopravy, z oblasti spedice a logistiky, z oblasti ochrany aktiv, ať již mobilních nebo stacionárních. Dlouhodobě jsme sbírali informace od našich koncových zákazníků a obchodních partnerů o tom, co by mělo zařízení pro GPS tracking, monitoring a controlling umět, jaké vlastnosti současným produktům chybí, jaké technické parametry současnou technologii limitují z pohledu její užitné hodnoty. Sepsali jsme si požadavky na takovou univerzální GPS jednotku, která by uměla všechno. Současně jsme zmapovali naši konkurenci a zjistili jsme, že takové zařízení na trhu vlastně není nebo je jeho užitná hodnota, s ohledem na technické parametry, velmi diskutabilní. Tak nás napadlo, že bychom takové univerzální zařízení měli vyrobit a nabídnout nejen našim současným klientům. Naši vývojáři postavili GPS jednotku, která všechny požadavky a technické parametry uvedené v tomto seznamu splňuje. Zcela. Úplně. Totálně. Proto jsme tuto jednotku nazvali TOTAL FINDER.

Ještě než se dostaneme k jednotlivým parametrům vašeho TOTAL FINDERu, pro jaké zákazníky je určen? Co s ním lze sledovat, monitorovat, chránit?

Zjednodušeně řečeno, všechno, co za sledování a monitorování stojí, zejména tedy, když je to drahé nebo když se to navíc ještě pohybuje. TOTAL FINDER je určen pro sledování a monitorování osobních a nákladních automobilů, návěsů a přívěsů, kontejnerů, cisteren, železničních vagónů a lokomotiv, karavanů, stavebních strojů i lodí. TOTAL FINDER má vlastní zdroj napájení a je tedy zcela autonomní. Aplikací by se našlo jistě více, to jsou jen základní příklady použití. Ve spojení se softwarovým systémem POSITREX, se kterým jednotky TOTAL FINDER komunikují, se jedná o ultimativní řešení poskytující obrovské množství informací o předmětu, na kterém je TOTAL FINDER připevněn, a který je jeho prostřednictvím sledován.

Nyní k těm unikátním vlastnostem a technickým parametrům. V čem se TOTAL FINDER liší od podobných jiných produktů?

Na prvním místě bych asi zmínil výdrž jeho baterie. TOTAL FINDER nepotřebuje vnější napájení, například z autobaterie, ale má svůj zdroj energie. Výdrž baterie každého GPS zařízení je jedním z klíčových parametrů a je nutné jednotku vyladit tak, aby se dosáhlo optimálního poměru mezi množstvím informací, které jednotka poskytuje a spotřebovanou energií, tedy výdrží baterie. Pro intenzivní trasování je vhodná varianta s dobíjecími bateriemi, kdy baterie na jedno nabití vydrží jeden rok při trasovacím intervalu 15 minut. Po roce je nutné baterii nabít. Pokud použijeme variantu s nedobíjecími bateriemi, tak při trasovacím intervalu jednou denně lze dosáhnout výdrže baterie a délky provozu zařízení bez jakékoli obsluhy až šest let. Poté je nutné baterie vyměnit za nové. Nedobíjecí baterie totiž netrpí samovybíjením a proto tak dlouhá výdrž. S ohledem na snižující se cenu baterií je tato varianta velmi zajímavá tam, kde postačuje delší trasovací interval. Výdrž baterie je jedna z vlastností, která nás řadí hodně vysoko, a to i s ohledem na možnou customizaci jednotky a široké možnosti jejího uzpůsobení provozním podmínkám klienta a jeho požadavkům.

banner_PR

Zmínil jste velmi široké použití zařízení TOTAL FINDER, od automobilů přes kontejnery až po lodě. Jak bude TOTAL FINDER na sledovaný objekt namontován?

Uchycení je kromě extrémně dlouhé výdrže baterie další unikátní vlastností TOTAL FINDERu, kterou jinde neuvidíte. Pokud najdeme na sledovaném objektu jakýkoli kus kovu, tak se vlastně ani nebude jednat o montáž, ale pouze o snadné uchycení jednotky pomocí extra silných magnetů. TOTAL FINDER je velmi kompaktní a plochý, jeho tloušťka je pouhých 2,5 cm. S ohledem na to, a také s ohledem na sílu použitých magnetů, nelze TOTAL FINDER bez speciálního uvolňovacího nástroje z objektu sejmout. Pro nekovové nebo nemagnetické povrchy jsme vyvinuli speciální nosič, který se na takový povrch namontuje standardními metodami a do něj se TOTAL FINDER přes magnety uchytí.

Předpokládám, že TOTAL FINDER umí sledovat i jiné parametry, než pouze pozici vyčtenou z GPS?

Použili jsme nejpokrokovější, v současnosti dostupné technologie, takže pracuje na GSM sítích nejen 2G, ale i 3G. Aktuálně je dodáván s výjimečně citlivým modulem GPS. V současné době jsme TOTAL FINDER doplnili o možnost ještě přesnějšího určení polohy s využitím informací ze satelitů ruského systému Glonass. Ale samozřejmě kromě GPS pozice měří jak stacionárně, tak i v průběhu pohybu okolní teplotu, atmosférický tlak a vlhkost vzduchu. Dále dokáže vyhodnotit i jemné otřesy, například při pomalém rozjezdu vlaku, a rozpozná tak vždy spolehlivě začátek pohybu. Je také vybaven čidlem poskytujícím informaci o náklonu, což může být zajímavý údaj například v kontejnerové přepravě.

Vaše firma ale není jen výrobcem GPS jednotek. Máte také vlastní vývoj softwarového systému pro sběr dat z jednotek a jejich vyhodnocení a provozujete jej pro koncové zákazníky v ČR nebo jej dodáváte svým velkým klientům a obchodním partnerům.

Vývoj a provoz systému pro sběr dat a jejich vyhodnocení je samozřejmou a nedílnou součástí každé profesionální GPS technologie. Náš systém POSITREX, podobně jako u vývoje a výroby jednotek, vyvíjíme a provozujeme sami a neustále jej doplňujeme jednak o funkce požadované našimi běžnými klienty a také o speciální funkce požadované firemními zákazníky, například z oblasti autodopravy, železniční dopravy nebo z oblasti logistiky a spedice. Systém POSITREX nabízí uživatelské prostředí pro monitorování objektů na počítači nebo mobilním telefonu, zobrazuje aktuální pozice v mapě, přehledně ukáže projeté trasy, vytváří knihy jízd, vypočítává ujeté kilometry a v případě potřeby automaticky upozorňuje na stavy, které klient potřebuje sledovat. V současné době jsme ve fázi testování nové generace tohoto systému, kterou jsme vyvíjeli poslední dva roky, a věříme, že náš nový POSITREX již brzy budeme moci nabídnout našim zákazníkům.

V nedávné době jste zahájili prodej TOTAL FINDERu. Jaká je prvotní odezva například od vašich současných klientů nebo obecně z trhu?

TOTAL FINDER byl jak našimi klienty, tak i obchodními partnery, troufám si tvrdit, přijat velmi kladně. Obdrželi jsme předobjednávky zejména od spedičních firem z celého světa, kdy významný podíl má zejména železniční doprava.  Chtěli jsme se o radost z nového unikátního produktu podělit v první řadě s našimi věrnými současnými klienty. Ale samozřejmě jej chceme ukázat světu. První příležitostí byla výstava GITEX, kde jsme jej prezentovali v mezinárodním měřítku, jak bývá naším dobrým zvykem a další prezentace našich technologií proběhla v Hannoveru na mezinárodním veletrhu CeBit. Odezva byla velmi kladná a přivezli jsme si nové kontrakty. Považujeme TOTAL FINDER za opravdu výjimečný produkt, který věrně plní své poslání, je téměř nezničitelný a je možné jej vyslat kamkoli po celém světě. TOTAL FINDER je jednoduše výkonný a oddaný GPS agent.

/LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, Náchod, 547 01, Česká republika, e-mail: level@level.systems, www.level.systems, tel. 491 44 66 11/