Učíme vaše auto komunikovat aneb DATA Z AUTA

Dávno pryč jsou doby, kdy se po prašných cestách proháněli kurýři se zprávami, nebo se v přístavišti nakládaly pytle s dopisy, které adresáti obdrželi s trochou štěstí s mnohadenním zpožděním. Odvětví komunikace, lat. communicare zažívá v posledních desetiletích mohutný rozvoj a posouvá se do oblastí, o kterých se našim prarodičům nemohlo ani zdát. Dnes už spolu nehovoří pouze člověk s člověkem, ale není neobvyklé, že se spoustu informací v reálném čase dozvíte např. od svého vozu, který právě řídíte. Dnešní profesionální řidič, a zejména ten, který den co den tráví mnoho času za volantem svého trucku, nemůže v rámci své profese přehlížet stále se zvyšující požadavky na hospodárný a šetrný provoz vozu.

Jedním z nejsledovanějších parametrů je pro dopravce zcela logicky spotřeba paliva. Firma InfoLogic vyvinula technologii, která se stala komunikačním můstkem mezi řízeným vozem, řidičem a autodopravcem.

Cíl cesty je sice pro autodopravce i řidiče stejný, ale průběh jízdy je ovlivněn mnoha faktory. Vzájemná komunikace se stává v této oblasti nezbytnou součástí celého procesu přepravy. A tak zatímco legislativa vyvíjí tlak na výrobce, aby se dosáhlo co nejnižších emisí, a autodopravci zase hledají cesty ke snižování spotřeby paliva, nabízí se otázka, zda je ještě vůbec prostor na změnu nebo nějaké vylepšení. Proto se firma InfoLogic zaměřila právě na oblast monitoringu jízdního stylu řidiče, přenosu informací o průběhu jízdy dispečerovi, přesnost měření spotřeby, či dokonce krádeže paliva z nádrže odstaveného vozidla.

InfoBoardRecorder®

Firma InfoLogic s.r.o. se od svého vzniku v roce 2006 věnuje měření spotřeby kamionů, stavebních a jiných strojů. K měření paliva používá stejné technické řešení jaké je aplikováno u běžných palivoměrů instalovaných ve vozidle v prvovýrobě. Bezúdržbové sondy vyvinuté firmou InfoLogic jsou velice přesné, vyrobené vždy pro konkrétní nádrž.

Informace z nádrže společně s dalšími provozními údaji zpracovává jednotka InfoBoardRecorder®. Ta umožňuje směrem k uživateli přenést všechna dostupná DATA Z AUTA. Provozní záznamy obsahují např. informace o zatížení motoru, otáčkách přehledně rozdělených do několika segmentů, práci přídavného zařízení/nástavby, běhu motoru naprázdno, spotřebě paliva a mnoho dalších. V případě krádeže paliva z nádrže odstaveného vozidla je generován alarm nejen akusticky ve vozidle, ale i prostřednictvím SMS zprávy nebo automatickým zavoláním na mobilní telefon.

InfoBoardDisplay

Multifunkční zobrazovací jednotka InfoBoardDisplay (IBD) poskytuje řidičům přímo ve vozidle různé aktuální provozní informace. Údaje o přesném stavu paliva v každé nádrži jsou z externí hladinové sondy IBR a ostatní údaje z CAN sběrnice vozidla, pokud jsou k dispozici. Během jízdy je možné displej zhasnout/rozsvítit dlouhým stiskem ovládacího tlačítka. Krátkým stiskem se aktivují jednotlivé zobrazované informace:

 • jízdní styl
 • otáčky motoru rozdělené do segmentů
 • orientační celkový stav paliva z CAN sběrnice
 • přesný stav paliva v každé nádrži a celkové množství litrů
 • upozornění na celkový nízký stav paliva
 • ALARM při poklesu hladiny odstaveného vozidla
 • okamžitá a celková průměrná spotřeba paliva
 • napětí palubní sítě
 • chyba komunikace jednotky s okolím

 

Aktuální jízdní styl řidiče

Na displeji jednotky IBD se pomocí ikony „smajlík“ ukazuje, v závislosti na výkonu motoru, aktuální jízdní styl řidiče. Tato informace je výsledkem porovnávání a vyhodnocení několika údajů (poloha plynového pedálu, rychlost, otáčky motoru a jeho kroutivý moment).

Otáčky motoru rozdělené do segmentů

Podle barvy signalizační LED diody má řidič trvalý přehled v jakém segmentu otáček motor aktuálně pracuje.

 • modrá – volnoběžné otáčky
 • zelená – pracovní otáčky
 • červená – zvýšené otáčky

Orientační celkový stav paliva z CAN sběrnice

Údaj se zobrazuje pouze v případě, kdy není namontovaná externí hladinová sonda IBR a je k dispozici na vozidlové sběrnici CAN. Vzhledem k malé rozlišovací schopnosti stávající palivové sondy v nádrži vozidla je tento údaj nepřesný.

Přesný stav paliva v každé nádrži a celkové množství litrů

Tyto údaje poskytuje pouze externí hladinová sonda IBR namontovaná do každé nádrže ve vozidle. Celkem je možné zpracovat údaje až ze tří nádrží. Měření se pohybuje v rozpětí 1-2% podle tvaru nádrže. K dispozici je údaj o množství litrů jednotlivě v každé nádrži „1“, „2“ a celková suma paliva „L“ ze všech nádrží.

Upozornění na nízký stav paliva

Řidič je včas varován na blížící se nízký stav paliva (tzv. rezerva). Na displeji bliká „R“ a ozve se akustický signál. Tato informace se zobrazuje až do doby, než se množství paliva dostane nad hranici nastavenou pro signalizaci rezervy – nejčastěji 12% objemu nádrže.

Alarm při poklesu hladiny odstaveného vozidla

Pokud u odstaveného vozidla dojde k úbytku hladiny paliva v některé z nádrží, aktivuje se automaticky funkce ALARM. Na displeji bliká „A“ a současně je slyšet přerušovaný signál. Pro zesíleni tohoto signálu jsou k dispozici spínací kontakty relé a je možné spínat např. externí sirénu nebo klakson.

Okamžitá a celková průměrná spotřeba paliva

Na displeji se zobrazuje okamžitá spotřeba z vozidlové sběrnice CAN. K dispozici je i údaj o celkové průměrné spotřebě za dobu od uvedení vozidla do provozu k aktuálnímu okamžiku.

Napětí palubní sítě

Pro kontrolu správné činnosti dobíjení baterie vozidla a jejího stavu je k dispozici údaj o hodnotě napětí palubní sítě.

Přínosy pro zákazníka

Řidič je trvale informován o svém jízdním stylu. Nemůže se tak vymlouvat na nedostatek informací nebo na méně přesné hodnoty které jsou zobrazené na přístrojové desce. Autodopravce má on-line přístup k datům a celé historii provozu vozidla od doby montáže jednotky.

Projekt „data z auta“ získal Atest 8SD, certifikát TÜV, ochrannou známku InfoBoardRecorder®.

/InfoLogic s.r.o., Škorna 1199, Vodňany, ČR, +420 602 453 656, info@ibr.cz, www.datazauta.cz, www.ibr.cz/