Výpočet nákladů na 1 km – díl 1.

Do celkové ceny, kterou dopravce účtuje svému klientovi vstupuje velká řada faktorů. Je potřeba si uvědomit, že marže dopravce je velmi malá a proto je potřeba veškeré náklady velmi pečlivě kalkulovat.

 

Pořízení vozidla

Pořizovací cena vozidla je jedním ze základních prvků v cenotvorbě. V současné době může dopravce pořídit vozidlo několika způsoby – koupě za vlastní prostředky, leasing vozidla nebo pronájem (operativní leasing vozidla).

V případě pořízení vozidla za vlastní prostředky je potřeba pro výpočet ceny stanovit celkový nájezd vozidla, během kterého dojde k návratu vložené investice. Laicky řečeno jak dlouho budeme kamion provozovat.

Pokud se rozhodnete pořídit vozidlo formou leasingu je potřeba do kalkulace vložit leasingové splátky a také akontaci. Důležitým prvkem pro výpočet ceny je informace, zda bude vozidlo provozováno i po skončení leasingu, a jak dlouho.

V případě pronájmu vozidla je potřeba do kalkulace vložit měsíční pronájem vozidla.

Pojištění a daně

Další částí kalkulace jsou náklady spojené s pojištěním dopravce.

Mezi pojištění můžeme zařadit tyto hlavní položky:

 • zákonné pojištění vozidla
 • havarijní pojištění vozidla
 • pojištění CMR
 • pojištění kabotáže
 • pojištění finanční způsobilosti – pokud jsou aktiva firmy nedostačující

Do tohoto odstavce kalkulace patří také silniční daň za vozidla.

 

Mzdové náklady

Jedním z nejvýraznějších nákladů jsou mzdové náklady.

Do těchto nákladů je potřeba zahrnout:

 • samotnou mzdu řidiče
 • odvody za zaměstnance
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • cestovní náhrady.

 

Náklady na opravy a pneumatiky

Dopravce by ve své kalkulaci měl počítat náklady na opravy a údržbu vozidel. V rámci kalkulace jsou vytvořeny rezervy pro období, kdy jsou opravy opravdu fyzicky realizovány. Náklady na opravu v naší kalkulaci vychází z průměru po dobu životnosti vozidla 5 let. V počátku jsou náklady nižší, ale se stoupajícím stářím vozidla tyto náklady výrazně stoupají.

Stejně je potřeba do ceny za přepravu zahrnout i náklady na pneumatiky. Náklady na pneumatiky jsou počítány jako podíl ceny pneumatiky a jejich životnosti (kilometrového proběhu).

 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny

Jednou z největších položek v celkové kalkulaci jsou ceny PHM, provozní kapalin, olejů a Ad Blue.

 

Mýto

Další z důležitých položek v celkových nákladech dopravce.

 

Ostatní náklady

Do ostatních nákladů zahrnujeme náklady na:

 • parkování vozidel
 • sledovací systémy
 • burzy nákladů a spediční systémy
 • režijní náklady (THP pracovníci, kancelářské náklady, spotřební materiál, propagace apod.)

Vzorovou tabulku najdete zde. Veškeré ceny ve vzorové tabulce jsou uváděny bez DPH.