Jakostním normám nevyhověl v květnu jeden vzorek PHM

Jakostním normám nevyhověl v květnu jeden vzorek PHM / Ilustrační foto: © GALLARD TRANSPORT s.r.o.

logo ČOI

 

 

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci květnu odběr 221 vzorků pohonných hmot na celém území ČR.

 

Jakostním požadavkům nevyhověl pouze jeden vzorek automobilového benzinu.

ilustrační foto - zdroj ČOIČeská obchodní inspekce provádí pravidelný monitoring a sledování kvality pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území ČR. V měsíci květnu 2017 odebrala 221 vzorků pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, LPG, CNG, Etanolu E85). Stanovené jakostní požadavky příslušné technické normy nesplnil 1 vzorek automobilového benzinu, což představuje 0,5% nevyhovujících vzorků.
V tomto případě uložila Česká obchodní inspekce zákaz prodeje na 3 063,73 litrů automobilového benzinu BA 91 Special v hodnotě 95 588, 38 Kč.

Odebrané vzorky PHM podle druhů - květen 2017 / zdroj: ČOI

Automobilové benziny

V měsíci květnu 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 87 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Tlak par“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 74,3 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 62,0 kPa). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228 (2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny –  Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl inspektory ČOI kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 105 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 87 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr

Česká obchodní inspekce zjistila v měsíci květnu 2017, oproti měsíci dubnu 2017, zhoršení u vzorků automobilových benzinů z 0,0% na 1,1%.
V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci květnu 2017 oproti měsíci dubnu 2017, pak zaznamenala mírné zhoršení z 0,0% na 0,5%.

Výsledky podle inspektorátů

Výsledky podle inspektorátů - květen 2017 / zdroj: ČOI

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:
č. 1 – Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot květen 2017
č. 2 – Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – květen 2017

 

/Tisková zpráva, Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/