Kvalita odebraných vzorků PHM v červnu poklesla

logo ČOI

 

 

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci červnu na celém území České republiky kontrolu kvality pohonných hmot.

 

Z 244 odebraných vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 7 vzorků benzinů a 1 vzorek nafty.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci červnu kontroly jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky. Provedla 244 odběrů vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, LPG a CNG. Laboratorními rozbory bylo zjištěno, že z celkového počtu odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 8 vzorků (7 vzorků benzinů a 1 vzorek nafty), což představuje 3,3% nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce zaznamenala, v porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci červnu 2017 oproti měsíci květnu 2017, zhoršení z 0,5% na 3,3%.

Odebrané vzorky PHM podle druhu - červen 2017

 

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci červnu odebráno a kontrolováno celkem 94 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu, 7 vzorků nesplnilo jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly shodně v jakostním parametru „Tlak par“. Naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru se pohybovaly v rozmezí 63,8 – 81,4 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228 (2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Ilustrační foto ke článku ČOI - Kvalita odebraných vzorků PHM v červnu poklesla / Foto zdroj: ČOIMotorové nafty

Inspektoři v měsíci červnu odebrali a kontrolovali celkem 120 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 (2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 120 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl kontrolován u 94 vzorků.

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce, v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, uložila v sedmi případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 8 567,00 l motorové nafty v hodnotě 237 305,90 Kč, 20 077,00 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 627 365,90 Kč a 5 831,42 l BA 91 Normal v hodnotě 173 527,03 Kč.

                                                                                        Výsledky podle inspektorátů

Výsledky podle inspektorátů

                                                                                        Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červen 2017
Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – červen 2017

 

/Tisková zpráva, Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/