Trendy v oblasti automatizace procesů utvářejí budoucnost logistiky

logo ASSTRA

 

Nakupování nebylo nikdy tak jednoduché: stačí jedno kliknutí na smartphonu a Vaše nová kožená bunda již putuje k Vám. Za několik dní se ozve zvonek u dveří – zásilka dorazila.

 

Tak vypadá průběh celého procesu z perspektivy spotřebitele, avšak lidé vykonávající práci v různých etapách řetězce dodávek si musí poradit s mnohem komplikovanějšími úkoly. Když tvůrci zdvojnásobují a ztrojnásobují své úsilí, aby drželi krok s technologickým pokrokem a potřebami spotřebitelů, dodavatelé logistických a přepravních služeb přistupují k nejnovějším řešením v oblasti automatizace procesů v oboru skladování, distribuce a nakládání. Hlavním cílem je vyhovět očekáváním zákazníků nejen v cenových otázkách, ale rovněž z hlediska rychlosti dodávky a přizpůsobení formy expedice. Co dále?

Pozorovatelé trhu z odnože mezinárodního dodavatele transportu a logistiky AsstrA-Associated Traffic AG si povšimli značného nárůstu ve využívání automatizace procesů. Nejpopulárnější trend v této oblasti – směřování k udržitelnému rozvoji – vede k rostoucímu využívání tašek pro opakované použití, palet a obalů, jejichž vyrobení vyžaduje zaangažování robotiky, jezdících pásů a dalších automatických vozidel. Trendy v oblasti automatizace procesů jako je ergonomická obsluha, nevyžadující od pracovníků ruční zvedání, řešení využívané v procesu balení navržené speciálně pro potřeby automatických zvedáků, standardní rozměry tašek optimalizované z hlediska automatizace a také zmenšené regály a možnost sledování zásilek od výrobce ke koncovému uživateli kategoricky mění tradiční transportní operace.

„Obecným rysem transportní a logistické branže je jeho uzpůsobenost vůči náhlým změnám na trhu. Rok 2017 je rokem, ve kterém by se všechny transportní firmy měly soustředit na společné služby a také vyhodnotit úspěšné technologické služby. Logistické procesy jsou stále komplikovanější, což se promítá do podstatně větší dynamiky jednotlivých větví”, všímá si regionální ředitel pro region Asie, Vyacheslav Gural.

V situaci, kdy produkty mohou být vyráběny, baleny, umísťovány na samojízdná vozidla

– a dodávány koncovému uživateli bez využití lidské pracovní síly, jedinou nenahraditelnou lidskou dovedností zůstává kreativita a perspektivistický strategický přístup. Samozřejmě v současné době nelze ještě hovořit o existenci samojízdných vozidel a plné automatizaci procesů distribuce. Nicméně, tendence směřující k plné automatizaci vnitřních operací řetězce dodávek pomocí 3D tiskáren, strojových robotů, umělé inteligence a dalších dynamicky se rozvíjejících technologií je velmi silná.

„AsstrA je hrdá na to, že je inovativní a mladou firmou, ve které jsou všechny nejodvážnější nápady týmů vždy vyslyšeny a vzaty v úvahu. Neustále zdokonalujeme logistické procesy a optimalizujeme a automatizujeme naše činnosti. Vykonávání úplné kontroly řetězce dodávek z hlediska dodavatele Third Party Logistics (3PL) by nebylo možné bez silných technologických základů. IT řešení nám umožňují zlepšit kvalitu našich služeb a výměnu informací v reálném čase”, dodává Vyacheslav Gural.

AsstrA míří rychlým krokem k implementaci logistických operací

– založených na výměně informací mezi jednotlivými zařízeními (machine-to-machine) a investuje do osobního rozvoje svých zaměstnanců, prohlubování jejich vědomostí a zdokonalování kompetencí souvisejících s nejnovějšími technologickými vymoženostmi. Proinovativní manažeři logistiky nabízejí našim zákazníkům nejlepší, z finančního hlediska nejefektivnější logistická řešení a moderní, holistický přístup k transportu.

Předpokládáme-li, že procesy automatizace jsou schopny využívat umělou inteligenci, vytváření přírůstku a internet předmětu, mohou tímto způsobem doplnit nebo dokonce nahradit tovární výrobu. Tento nejnovější trend, globálně analyzovaný experty na logistiku, směřuje k tomu, aby vyhověl potřebám nových metod produkce a zajistil pružnější a ekonomicky efektivnější dodávky zboží. Tento cíl je spojen s rychlejší implementací systémů řídících logistiku a hledáním nových technologií zařízení napomáhajících automatizované produkci.

V okamžiku, kdy se přírůstková výroba stane mnohem populárnější

– dodavatelé distribučních služeb a skladování budou muset přemístit svá centra blíže ke koncovému odběrateli. Geografický dosah transportních služeb bude rovněž vyžadovat rozšíření. AsstrA již přistoupila ke strategickým byznysovým krokům na cestě rozvoje nejnovějších cílových center dostupných prostřednictvím nových obchodních stezek, dokonce i těch na jiných kontinentech.

Ve snaze ujistit, že naše kroky jsou přehledné, srozumitelné a účinně zaznamenané, jsme implementovali a stále rozvíjíme náš Systém Řízení Transportu (Transport Management System – TMS) založený na Oracle, který obsluhuje všechny aspekty plánování, realizace a uhrazení přepravních nákladů pro speditéry, poskytovatele služeb a zákazníky. Používání stolních počítačů a přenosných zařízení za účelem monitorování a výměny informací souvisejících s personálem, sledování nákladů, analýza a automatizace pomáhají účinně dosáhnout plánovaných cílů a také redukovat výdaje za práci a operační výdaje.

„AsstrA plánuje zdokonalení systému korporační informace CIS a také systému TMS přidáním inovativních, zásadních prvků. Z nových, klíčových změn a budoucích segmentů našeho CIS za pozornost stojí pracovna přepravce, platforma nacenění online a elektronická nabídka. Odesílatelé, příjemci a AsstrA, jako dodavatel logistických služeb, budou sjednoceni v reálném čase, proto také každý účastník daného řetězce dodávek z toho bude mít svůj prospěch. Jako dodavatel logistických služeb potřebujeme automatizační systémy v reálném čase za účelem zvýšení marže zisku a nabídnutí našim zákazníkům konkurenčních služeb. Inovativní IT řešení poskytují větší šanci pro rozvoj firmy AsstrA, než se může na první pohled zdát“, komentuje Vyacheslav Gural.

Přínosy plynoucí z využití nových technologií v logistice

– jsou výrazně viditelné na každodenních transportních operačních možnostech jako je monitorování stavu nakládky v reálném čase a analýza velkého množství údajů, které manažerům logistiky umožňují změnit trasy a přizpůsobit infrastrukturu pro účely realizace rychlejších dodávek. Čím více budou transportové procesy automatizovány, tím pružněji budou plněny potřeby koncových uživatelů. Tímto způsobem vede technologie nakonec ke zlepšení byznysových výsledků.

/aktualita – zdroj: AsstrA Associated Traffic AG, kancelář ČR: Park II K Hajum 2606/2B, 155 00, Praha/